Byggeriet

Myndighedsansøgning
Det er M2, der står for myndighedsbehandlingen, når I køber et M2 hus. En arkitekt hos M2 søger for at indhente byggetilladelsen, og vedkommende står også for eventuelle dispensationsansøgninger, hvis det er nødvendigt.

Byggestart
M2 indkalder til byggestart møde, hvor byggeprocessen gennemgås. I byggeperioden bliver I løbende orienteret af M2s entrepriseleder, der varetager jeres interesser under byggeforløbet.